Topbillede til fanebladet borger

Sådan forstår vi læring i Furesø Kommune

Fælles læringssyn 0 - 18 år
I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for at udfolde deres potentiale gennem hele deres dannelses- og læringsproces.

Derfor har vi formuleret et fælles læringssyn for hele 0-18 års området.
Det udtrykker en fælles forståelse af: 

  • hvordan børn og unge lærer 
  • hvordan vi som pædagogiske medarbejdere understøtter børn og unges læring og progression

Tre pejlemærker

Centralt i de fælles læringssyn står tre pejlemærker, som vi kan holde ny forskning nye metoder og ny praksis op imod, når vi udvikler og kvalificerer det pædagogiske arbejde. 

  1. Børn og unges læring udtrykt i faglige, personlige og sociale kompetencedimensioner 
  2. Fokus på børn og unges progression 
  3. Feedback og feedforward som integrerede metoder i pædagogiske forløb og læringsforløb

Det fælles læringssyn for 0-18 års området er udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skole i tæt dialog og samarbejde med skole- og områdelederne. Det er forelagt Børne- og Skoleudvalget og implementeres i perioden 2017-2019.

Læs hele folderen i PDF-filen nederst på siden.

Læringssynet er en udmøntning af Center for Dagtilbud og Skoles: Strategi 2016 - 2020

Læs også: Artikel om Børnetopmødet i Furesø 31. marts 2017

Sidst opdateret 29. juni 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.